• Alltid fri frakt till varuhus
 • Fri frakt till ombud från 999.-
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
020975

Tralltvätt

5 l
Art. nr: 020975

 • Används som koncentrat
 • Räcker till 20-40 m²
 • För utomhusbruk

129 . -
103,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 25,80
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 020975
  Garanti 12 månader
  Åtgång per strykning 5-10 m²/l
  Volym 5 l
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
  FARA. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan vara korrosivt för metaller. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning. Innehåller: Kaliumhydroxid

  Innehåller: <5% amfotära tensider>
 • Produktinfo

  Tralltvätt för rengöring av trätrall utomhus.

  Koncentrerat trallrengöringsmedel! Hard Heads trallrent är ett högeffektivt, koncentrerat rengöringsmedel som är speciellt lämpat för rengöring av trätrall i utomhusmiljöer.

  Löser upp smuts, missfärgningar och påväxt

  Medlet löser effektivt upp smuts, missfärgningar, beväxningar och andra typer av beläggningar på ca tio minuter.

  Används som koncentrat

  Altantvätten används med fördel som koncentrat och räcker totalt till ca 20-40 m² beroende på underlagets skick. Åtgång: 5-10 m²/l.