• Fri frakt till varuhus
  • 30 dagar öppet köp
  • 15 000 noga utvalda produkter
000155

Fogskum Flex FM330

880 ml
Art. nr: 000155

  • Framtaget för dörr- och fönsterinstallationer
  • Expanderar i minusgrader
  • 2-i-1-ventil

Ord. pris
99,90
79,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Särskilt framtaget för dörr- samt fönsterinstallationer och expanderar i minusgrader! Tremco Illbrucks flexskum Flex FM330 är ett enkomponents polyuretanskum med utmärkt vidhäftning mot i princip alla typer av material samtidigt som det är resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier. Rörelseupptagningsförmågan är upp emot 35 % och skummet expanderar dessutom i minusgrader. Sammantaget gör detta att Flex FM330 är exceptionellt bra för användning vid dörr- samt fönsterinstallationer. Multifunktionsventilen gör det möjligt att använda flaskan för hand eller med pistol.

Produktdata

Artikelnummer 000155
Garanti 1 år
Volym 880 ml
Extremt brandfarlig aerosol. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänks kunna orsaka cancer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Innehållet/behållaren lämnas till…

Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.