• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
000155

Fogskum Flex FM330

880 ml
Art. nr: 000155

 • För dörr- fönsterinstallation
 • Expanderar i minusgrader
 • 2-i-1-ventil

Ord. pris
129,-
103,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Särskilt framtaget för dörr- samt fönsterinstallationer och expanderar i minusgrader! Tremco Illbrucks flexskum Flex FM330 är ett enkomponents polyuretanskum med utmärkt vidhäftning mot i princip alla typer av material samtidigt som det är resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier. Rörelseupptagningsförmågan är upp emot 35 % och skummet expanderar dessutom i minusgrader. Sammantaget gör detta att Flex FM330 är exceptionellt bra för användning vid dörr- samt fönsterinstallationer. Multifunktionsventilen gör det möjligt att använda flaskan för hand eller med pistol.

Artikelnummer 000155
Garanti 12 månader
Volym 880 ml
Extremt brandfarlig aerosol. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänks kunna orsaka cancer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
 • Specifikation

  Artikelnummer 000155
  Garanti 12 månader
  Volym 880 ml
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Extremt brandfarlig aerosol. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Misstänks kunna orsaka cancer.

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.

  Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
 • Produktinfo
  Särskilt framtaget för dörr- samt fönsterinstallationer och expanderar i minusgrader! Tremco Illbrucks flexskum Flex FM330 är ett enkomponents polyuretanskum med utmärkt vidhäftning mot i princip alla typer av material samtidigt som det är resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier. Rörelseupptagningsförmågan är upp emot 35 % och skummet expanderar dessutom i minusgrader. Sammantaget gör detta att Flex FM330 är exceptionellt bra för användning vid dörr- samt fönsterinstallationer. Multifunktionsventilen gör det möjligt att använda flaskan för hand eller med pistol.