Allt för hemmafixare och proffs.
504026

Knådepoxy Universal

Art. nr: 504026

Ord. pris
79,90
63,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Limmar, lagar, fyller och tätar metall, trä, keramik, glas, betong och de flesta plaster. Tål vatten, värme, lösningsmedel, olja. Kan slipas, borras och övermålas.

Produktdata

Artikelnummer 504026
Vikt 48 g
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten Innehållet/behållaren lämnas till…