• Fri frakt till varuhus
  • Öppet köp i 30 dagar
  • 15 000 noga utvalda produkter
504026

Knådepoxy Universal

Art. nr: 504026

  • Limmar, lagar, fyller och tätar
  • För metall, trä, keramik, glas
  • Tål vatten, värme, lösningsmedel

Ord. pris
79,90
63,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Limmar, lagar, fyller och tätar metall, trä, keramik, glas, betong och de flesta plaster. Tål vatten, värme, lösningsmedel, olja. Kan slipas, borras och övermålas.

Produktdata

Artikelnummer 504026
Garanti 12 månader
Vikt 48 g
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten Innehållet/behållaren lämnas till…