• Fri frakt till varuhus
  • Öppet köp i 30 dagar
  • 15 000 noga utvalda produkter
008054

Spraylim

250 ml
Art. nr: 008054

  • Permanenta limfogar
  • Utan klorerade lösningsmedel

Ord. pris
59,90
47,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 239,60
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Spraylim för de flesta material.

Detta praktiska spraylim från CRC är anpassat för allt från montering av mattor till vardagsanvändning på trä, plast och papper. Limmet är fritt från klorerade lösningsmedel, greppar omgående och ger permanenta limfogar. Häfttiden är kortare än 30 sekunder.

Artikelnummer 008054
Garanti 12 månader
Torktid 30 s.
Volym 250 ml
Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Innehållet/behållaren lämnas till…