• Alltid fri frakt till varuhus
 • Fri frakt till ombud från 999.-
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
013613

Metallfärg

700 ml
Art. nr: 013613

 • För inom- och utomhusbruk
 • Målas direkt på rost och färg
 • Effektivt rostskydd

169 . -
135,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 241,43
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 013613
  Garanti 12 månader
  Rekommenderad temperatur vid målning 10-25°C
  Torktid 2 h
  Dammtorr 20 h
  Färg Hammered effect black
  Volym 700 ml
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

  Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller neodekansyra, koboltsalt. Kan orsaka en allergisk reaktion.
  Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Undvik inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Innehåller neodekansyra-koboltsalt. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller: Kolväten C9-C11 n-alkaner, cykliska, aromatiska isoalkaner, <2% aromatiska hydrokarboner.>
  Denna produkt innehåller max 480 g VOC/L. Gränsvärdet är 500 g VOC/L (kat. A/i).
 • Produktinfo

  Metallfärg med hög täckförmåga.

  Med Hard Heads metallfärg kan du enkelt och snabbt förnya brevlådor, grindar, staket, räcken och mycket annat! Den är anpassad för både inom- och utomhusbruk och ger en blank, emaljliknande yta.

  Målas direkt på rost och färg

  Färgen har långvarigt rostskydd, hög täckförmåga och kan målas direkt på rost och färg.

  Kan strykas på med de flesta verktyg

  Lackfärgen kan med fördel strykas på med de flesta målarverktyg, exempelvis med hjälp av en pensel, roller samt färgspruta.