• Alltid fri frakt till varuhus
 • Fri frakt till ombud från 999.-
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
019282

Grundolja

2,7 l
Art. nr: 019282

 • För omålade träytor utomhus
 • Skyddar mot fukt och sprickor
 • Tillverkad i Sverige

249 . -
199,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 92,22
Information Produkten levereras endast med leveranssättet "Hämta i varuhus"
 • Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • Betala enkelt med Swish
Lagerstatus online
I lager
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 019282
  Garanti 12 månader
  Färg Transparent
  Åtgång per strykning 4-8 m2/l
  Övermålningsbar Ja
  Densitet 1000 kg/m3
  Volym 2,7 l
  Rekommenderad temperatur vid målning Min +5 °C
  Dammtorr 6 h
  VOC <130 g/l
  Färg Transparent
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
  Innehåller: 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat; 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on; 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Innehåller biocidprodukter: C(M)IT/MIT (3:1) Innehåller biocidprodukter för bevarande av färgfilmen: OIT, IPBC.

  Denna produkt innehåller max 130 g VOC/L. Gränsvärdet är 130 g VOC/L (kat. A/f).
 • Produktinfo

  Grundolja med mycket goda penetrerande och vidhäftande egenskaper.

  Den här klara grundoljan från Hard Head rekommenderas för användning på obehandlat trä utomhus. Den är tillverkad i Sverige och speciellt framtagen för att fungera som första behandling innan färdigmålning med Hard Head utegrund och fasadfärg.

  Skyddar mot fukt och sprickor

  Genom att använda oljan som underliggande grund i systemmålning motverkas fuktupptagning och sprickbildning.

  För fasad, vindskor, staket och liknande

  Oljans egenskaper gör den lämplig för ytor som är extra utsatta för vädrets makter, exempelvis husfasader, vindskivor och staket.

  Tränger djupt ner i träet, utan att bilda film

  Oljan har mycket goda penetrerande egenskaper och ger underlaget högre motståndskraft mot mögel och annan beväxning. Även träets hållbarhet förlängs och risken för sprickbildning minimeras. Vid applicering efterlämnar oljan ingen film.

  Ger god vidhäftning

  Sist men inte minst ger grundoljan naturligtvis mycket bra vidhäftning för efterkommande färgskikt. Oljan är dammtorr efter 6 timmar och övermålningsbar efter 12 timmar. Säkerställ att underlaget är rent, torrt och fast innan första strykning.