Allt för hemmafixare och proffs.
550258

Impregnering Imprenex Outdoor

1 l
Art. nr: 550258

99,90
79,92 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Imprenex Outdoor är speciellt framtagen för grövre textilier i utomhusmiljöer. Imprenex Outdoor ger en vattenavvisande yta på båtkapell, markiser, parasoller, hästtäcken, ryggsäckar, tält, presenningar, flaggor och liknande grövre textilier. Förbered alltid impregneringen med att rengöra textilen med Imprenex Cleaner.

Produktdata

Artikelnummer 550258
Garanti 1 år
Volym 1 l
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten Framkalla INTE kräkning. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Förvaras inlåst.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.