• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
014222

Cykelolja

200 ml
Art. nr: 014222

 • Till cykelns rörliga delar
 • Driver ut fukt och vatten
 • Skyddar mot korrosion, rost

49 90
39,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 249,50
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 014222
  Garanti 12 månader
  Volym 200 ml
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
  FARA: Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’ Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’ Undvik att inandas sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallshanterare i enlighet med lokala föreskrifter.

  Innehåller: Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater.>
 • Produktinfo

  Cykelolja som skyddar mot rost och korrosion.

  Är det dags att serva din cykel? Glöm inte cykeloljan! Hamrons cykelolja smörjer rörliga delar, driver ut fukt och vatten, tränger in i svåråtkomliga områden och skyddar mot korrosion och rost.

  För kedjor, drev och växelförare

  Oljan används med fördel på kedjor, kugghjul, drev och bromsmekanismer eller pedaler, axlar och lås.