• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
951162

Snabbklor

Art. nr: 951162

 • För chock- och dagsklorering
 • Granulatform

69 93
Spara 29,97
55,94 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per kg 69,93
Ord. pris 99,90
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 951162
  Garanti 12 månader
  Vikt 1 kg
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.

  Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra. Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).
 • Produktinfo

  Snabbklor för chock- och dagsklorering.

  Swim funs snabbklor har en granulatform och är anpassad för chock- och dagsklorering.