Allt för hemmafixare och proffs.
520005

Lysfotogen

1 l
Art. nr: 520005

49,90
39,92 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Bränsle för t.ex. kaminer och fotogenbrännare.

Produktdata

Artikelnummer 520005
Garanti 1 år
Volym 1 l
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till…