• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
006757

Kulspetspennor 10-pk

Art. nr: 006757

 • Två färger

29 90
23,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadligt vid inandning.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
 • Produktinfo
  Praktisk samling av fem svarta och fem blå bläckpennor.