Allt för hemmafixare och proffs.
945341

Whiteboardpennor 3-pk

Art. nr: 945341

29,90
23,92 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Dessa pennor gillar whiteboardtavlor och ytor såsom glas och speglar! Spetsen är 4,5 mm och bläcket kan suddas ut med allt från hushållspapper till endast handen. Använd dem på anslagstavlan (om den är av whiteboard), badrumsspegeln (lämna ett trevligt meddelande till nästa toalettbesökare) eller för att dekorera glasbordet inför kalaset.

Produktdata

Artikelnummer 945341
Garanti 1 år
Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…