• Alltid fri frakt till varuhus
 • Fri frakt till ombud från 999.-
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
003960

Propplösare

500 g
Art. nr: 003960

 • Smälter fett

39 90
31,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per kg 79,80
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 003960
  Garanti 12 månader
  Vikt 500 g
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras endast i originalförpackningen. Tvätta händer grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
 • Produktinfo
  Om du har problem med dålig genomströmning eller stopp i köksavloppet kan denna propplösare från Mr Muscle vara lösningen. Det är en produkt för de riktigt svårlösta propparna och är speciellt effektiv på att lösa fett.