• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 30 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
003960

Propplösare

500 g
Art. nr: 003960

 • Smälter fett

Ord. pris
29,90
23,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per kg 59,80
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Om du har problem med dålig genomströmning eller stopp i köksavloppet kan denna propplösare från Mr Muscle vara lösningen. Det är en produkt för de riktigt svårlösta propparna och är speciellt effektiv på att lösa fett.

Artikelnummer 003960
Garanti 12 månader
Vikt 500 g
Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras endast i originalbehållaren. Tvätta händer grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare… VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
 • Specifikation

  Artikelnummer 003960
  Garanti 12 månader
  Vikt 500 g
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras endast i originalbehållaren. Tvätta händer grundligt efter användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare… VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
 • Produktinfo
  Om du har problem med dålig genomströmning eller stopp i köksavloppet kan denna propplösare från Mr Muscle vara lösningen. Det är en produkt för de riktigt svårlösta propparna och är speciellt effektiv på att lösa fett.