• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
003966

Ugnsrengöring

300 ml
Art. nr: 003966

 • Tar bort fett och smuts

39 90
31,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 133.-
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 003966
  Garanti 12 månader
  Volym 300 ml
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Förvaras oåtkomligt för barn. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händer grundligt efter användning.
 • Produktinfo
  Denna ugnsrengöring från Mr Muscle är en effektiv rengöringsspray för ugnar och grillgaller. Ugnssprayen tar effektivt bort fett och fastbränd smuts utan att du behöver skrubba.