• Alltid fri frakt till varuhus
 • Fri frakt till ombud från 999.-
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
003966

Ugnsrengöring

300 ml
Art. nr: 003966

 • Tar bort fett och smuts

39 90
31,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 133.-
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 003966
  Garanti 12 månader
  Volym 300 ml
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Förvaras oåtkomligt för barn. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Tvätta händer grundligt efter användning.
 • Produktinfo
  Denna ugnsrengöring från Mr Muscle är en effektiv rengöringsspray för ugnar och grillgaller. Ugnssprayen tar effektivt bort fett och fastbränd smuts utan att du behöver skrubba.