• Alltid fri frakt till varuhus
 • Fri frakt till ombud från 999.-
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
004285

WC-rent Ultra White & Sparkle

750 ml
Art. nr: 004285

 • Rengör och bleker
 • Dödar bakterier

29 90
23,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 39,87
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 004285
  Garanti 12 månader
  Volym 750 ml
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Kan vara korrosivt för metaller. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Orsakar allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Förvaras endast i originalförpackningen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 • Produktinfo
  Denna toalettrengöring från Domestos passar dig som vill ha en effektiv rengöring som ger ett spegelblankt resultat. Produkten kan användas till rengöring av toalett men även till större ytor så som golv. Domestos Ultra White & Sparkle avlägsnar effektivt bakterier i toaletten och ger ett långvarigt skydd. Förutom den effektiva rengöringen har WC-rengöringen även en blekande verkan.