• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
007882

Alkylatbensin

1 l
Art. nr: 007882

 • För 2-taktsmotorer
 • Renare än traditionell bensin
 • Lång lagringstid

39 90
31,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.

Köp 4 för 149.-

Produkten har utgått ur sortimentet
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 007882
  Garanti 12 månader
  Volym 1 l
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Extremt brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
 • Produktinfo

  Alkylatbensin avsedd för alla luft- och vattenkylda 2-taktsmotorer.

  Startas lagringsvänliga 2-taktsbensin är en ren alkylatbensin avsedd för alla luft- och vattenkylda 2-taktsmotorer. Passar perfekt till exempelvis motorsågar, trimmers, snöslungor, mopeder och utombordsmotorer.

  Renare än traditionell bensin

  Alkylatbensinen innehåller 2 % helsyntetisk biologiskt nedbrytbar 2-taktsolja av mycket hög kvalitet. Bensinen är också praktiskt taget fri från bensen, bly, svavel och aromater, vilket leder till en betydligt renare förbränning med mindre miljöskadliga ämnen i avgaserna jämfört med traditionell bensin.

  Skonsam hantering

  Även vid hantering av alkylatbensinen, exempelvis vid påfyllning, är exponeringen för bensinångorna mindre hälsoskadliga än traditionell bensin.

  Lång lagringstid

  Startas alkylatbensin har en betydligt längre lagringstid än traditionell bensin och försämras därför inte vid lagring över säsongerna, under förutsättning att den lagras svalt och under jämn temperatur.