• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
007469

Refillmattor myggskydd OBR1800 10-pk

Art. nr: 007469

 • Ger 40 timmars skydd
 • Doftfria

199 . -
159,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Bevaka produkten

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

 • Specifikation
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Samla upp spill. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta händer grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Skölj munnen.
 • Produktinfo

  Tio myggskyddsmattor som passar Ryobis myggskydd OBR1800 (004-637). Varje matta ger minst 4 timmars skydd.