• Fri frakt till varuhus
  • Öppet köp i 30 dagar
  • 15 000 noga utvalda produkter
007469

Refillmattor myggskydd OBR1800 10-pk

Art. nr: 007469

  • Ger 40 timmars skydd
  • Doftfria

Ord. pris
199,-
159,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Tio myggskyddsmattor som passar Ryobis myggskydd OBR1800 (004-637). Varje matta ger minst 4 timmars skydd.

Produktdata

Artikelnummer 007469
Garanti 12 månader
Skadligt vid förtäring. Skadligt vid inandning. Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Förvaras oåtkomligt för barn. Samla upp spill. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta händer grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Skölj munnen.