Allt för hemmafixare och proffs.
000150

Alkaliskt avfettningsmedel

1 l
Art. nr: 000150

  • Svensktillverkat

49,90
39,92 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information


Svensktillverkat avfettningsmedel! Hamron Dirt Remover är bilvårdsprodukten du vill använda när din bil är så pass smutsig att den behöver förbehandlas. Den effektiva formulan löser upp även hårt ingrodd smuts snabbt, och lämpar sig extra bra när du ska avlägsna damm, pollen, sot samt andra torra, lätta partiklar. Detta gör det perfekt att använda på sommaren. Medlet är tillverkat i Sverige.

Produktdata

Artikelnummer 000150
Garanti 1 år
Volym 1 l
Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…