• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
510563

Avfettningsmedel Xtreme

1 l
Art. nr: 510563

 • Skonsam mot plastdetaljer
 • Färgindikering
 • Trögflytande gelformula

149 . -
119,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 149.-
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 510563
  Garanti 12 månader
  Volym 1 l
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Skadligt vid förtäring. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händer grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.
 • Produktinfo

  Färgindikerande avfettningsmedel mot tuff smuts!

  Behöver du få bort tjära, flygrost eller annan smuts före biltvätt är Sonax Xtreme intensiva avfettningsmedel något för dig. Detta effektiva medel tar bort även de mest extrema fläckar.

  Skonsam mot plastdetaljer

  Tack vare banbrytande teknologi innehåller medlet hälften så mycket petroleum som traditionella avfettningsmedel (kallavfettning) och är därför mycket mer skonsamt mot plastdetaljer. För att inte tala om att miljöbelastningen blir mycket mindre.

  Färgindikering

  En mycket bra egenskap är färgindikeringen – avfettningen indikerar med färg när den verkat klart. Du ser effekten direkt och slipper använda lika mycket medel.

  Trögflytande gelformula

  Med hjälp av den trögflytande gelformulan dröjer sig avfettningsmedlet kvar på ytan länge, även på fuktiga lacker.