Allt för hemmafixare och proffs.
629081

Kallavfettning Superavfettning

1 l
Art. nr: 629081

59,90
47,92 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Högkoncentrerad kallavfettning får riktigt hårt sittande smuts! Turtles Superavfettning är ett extremt effektivt, petroleumbaserat kallavfettningsmedel som lämpar sig mycket väl vid borttagning av asfaltsfläckar, saltrester, flygrost, tjära, vägsalt och annan extremt krävande smuts. Medlet är perfekt att använda vid motortvätt samt rengöring av målarpenslar. Det emulgerar vid avspolning med vatten.

Produktdata

Artikelnummer 629081
Volym 1 l
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till…