Allt för hemmafixare och proffs.
001972

Universalfett Super Adhesive Grease

100 ml
Art. nr: 001972

  • För lager med låg hastighet
  • Litiumtvålbaserat EP-fett
  • Mycket hög vidhäftningsförmåga

69,90
55,92 Exkl. moms

Leveranstid 2 till 5 arbetsdagar

Se viktig information

Halvsyntetiskt fett med utmärkt långtidsverkande hållfasthet! CRC Super Adhesive Grease är ett halvsyntetiskt högkvalificerat litiumtvålbaserat EP-fett som lämpar sig för hjullager, rullager, glidkontakter, rörliga kopplingar och andra applikationer som rör sig långsamt. Eftersom vidhäftningsförmågan (speciellt på metaller) är någonting utöver det vanliga rekommenderas detta fett för smutsiga ytor som utsätts för mycket vattenstänk och hög fuktighet. Det mycket goda långtidsverkande skyddet gör också fettet lämpligt att använda på svåråtkomliga ytor som du sällan smörjer. I övrigt har Super Adhesive Grease utmärkt tryckabsorberande duglighet samt hög vattenresistens mot både söt- och saltvatten (det sköljs inte bort). Det skyddar mot rost samt korrosion och reducerar ljudgång samt friktion, vilket i förlängningen innebär slitage. Temperaturtåligheten är mycket hög - fettet tål kontinuerlig vattentemperatur på 90 °C samt en omgivande temperatur på -30 - 140 °C. Under korta perioder kan medlet klara upp till 150 °C omgivande temperatur. Fettet är kompatibelt med alla slags metaller och de vanligast förekommande tätningsmaterialen.

Produktdata

Artikelnummer 001972
Garanti 1 år
Volym 100 ml
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.