• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
008055

Etikettborttagare

250 ml
Art. nr: 008055

 • Tar bort dekaler och limrester

79 90
63,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 319,60
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 008055
  Garanti 12 månader
  Volym 250 ml
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter.
 • Produktinfo

  Etikettborttagare för de flesta material.

  Ta bort etiketter, dekaler och limrester från klisterlappar med hjälp av den här etikettborttagaren från CRC. Sprayen fungerar på så gott som alla material och lämnar en perfekt ren yta efter sig.