• Alltid fri frakt till varuhus
 • Fri frakt till ombud från 999.-
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
019654

Golvfärg 2-komponent

4 kg
Art. nr: 019654

 • Ingår i Hard Heads golvsystem
 • För trä- och betonggolv
 • Tillverkad i Sverige

699 . -
559,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per kg 174,75
Information Produkten levereras endast med leveranssättet "Hämta i varuhus"
 • Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • Betala enkelt med Swish
Lagerstatus online
I lager
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 019654
  Garanti 12 månader
  Dammtorr 12 h
  Åtgång per strykning 8m²/kg
  Övermålningsbar Ja
  Volym 4 kg
  Torktid 24 h
  Glansvärde 80
  Rekommenderad temperatur vid målning > +10°C
  Bindemedel Vattenburen
  Färg Gloss grey
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Orsakar allvarliga ögonskador.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.

  Innehåller C(M)IT/MIT (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
  Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala föreskrifter. Innehåller: 2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan; Bisphenol F-epoxy resin; oxiran, mono[(C12-14- alkyloxi)metyl]derivat; 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller biocidprodukter: C(M)IT/MIT (3:1) Kan orsaka en allergisk reaktion. Denna produkt innehåller max 140 g VOC:/L. Gränsvärdet är 140 g VOC:/L (kat. A/j)

  Fara Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehåller en biocidprodukt: C(M)IT/MIT (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller: Formaldehyde, polymers with 1,3-benzenedimethanamine, bisphenol A, diethylenetriamine-glycidyl Ph ether reaction products, epichlorohydrin, propylene oxide and triethylenetetramine, reaction products with glycidyl o-tolyl ether, sulfamates (salts). Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. Denna produkt innehåller max 140 g VOC:/L. Gränsvärdet är 140 g VOC:/L (kat. A/j)
 • Produktinfo

  Golvfärg för trä- och betonggolv.

  Förnya ditt inomhusgolv med Hard Heads vatten- och epoxibaserade tvåkomponentsfärg! Använd den enskilt eller tillsammans med Hard Heads färgflingor och klarlack för att få ett dekorativt och slitstarkt slutresultat.

  För trä- och betonggolv

  Tack vare sina mycket goda diffusionsegenskaper är färgen lämplig för både betong- och trägolv samt träfiberplattor.

  Ger en blank yta

  När du blandat ihop komponenterna har golvfärgen en timmas brukstid och den är sedan övermålningsbar efter cirka 12 timmar – och ger en blank yta.

  Ingår i Hard Heads golvsystem

  Golvfärgen kan användas tillsammans med Hard Heads färgflingor och klarlack för att skapa ett dekorativt och slitstarkt golv inomhus. Produkterna är tillverkade i Sverige.