• Alltid fri frakt till varuhus
 • Fri frakt till ombud från 999.-
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
019658

Klarlack 2-komponent

4 kg
Art. nr: 019658

 • Ingår i Hard Heads golvsystem
 • För lackning av flinggolv
 • Tillverkad i Sverige

999 . -
799,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per kg 249,75
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 019658
  Garanti 12 månader
  Färg Transparent
  Densitet 1,05
  Glansvärde 90
  Övermålningsbar Ja
  Volym 3 kg
  Åtgång per strykning 8 m²/kg
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta händer grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
  Varning Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp
  till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet
  med lokala föreskrifter. Innehåller: 2,2-bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan; Bisphenol F-epoxy resin; oxiran, mono[(C12-14- alkyloxi)metyl]derivat; 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. Innehåller biocidprodukter: C(M)IT/MIT (3:1) Kan orsaka en allergisk reaktion. Denna produkt innehåller max 140 g VOC:/L. Gränsvärdet är 140 g VOC:/L (kat. A/j

  Fara! Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta huden grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/ögonskydd. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Nedstänkta kläder ska tvättas innan
  de används igen. Vid hudirritation:
  Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED
  ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten
  i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONS-
  CENTRAL eller läkare. Innehåller: Polymer from badge, polyethylene glycol, teta and cresyl glycidyl ether; Polyoxypropylene diamine. Denna produkt innehåller max 140 g VOC:/L. Gräns-
  värdet är 140 g VOC:/L (kat. A/j)
 • Produktinfo

  Klarlack för flinggolv.

  Hard Heads transparenta tvåkomponentslack utgör det sista steget i Hard Heads system för flinggolv inomhus. Tillsammans med Hard Heads golvfärg och färgflingor ger den ett dekorativt och slitstarkt slutresultat.

  Ger en högblank yta

  Den vatten- och epoxibaserade lacken är övermålningsbar efter cirka 10 timmar och ger en högblank yta.

  Ingår i Hard Heads golvsystem

  Klarlacken kan användas tillsammans med Hard Heads golvfärg och färgflingor för att skapa ett dekorativt och slitstarkt golv inomhus. Produkterna är tillverkade i Sverige.