• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
018873

Stallfärg

10 l
Art. nr: 018873

 • För puts, betong och trä
 • Står emot alger och mögel
 • Tillverkad i Sverige

799 . -
639,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 79,90
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 018873
  Garanti 12 månader
  Färgkod 0500-N
  Åtgång per strykning 4-6 m²/l
  Bindemedel Styrenakrylat
  Densitet 1,59 kg/l
  Volym 10 l
  Torktid 24 h
  Glansvärde 03
  Rekommenderad temperatur vid målning > +5 °C
  Dammtorr 1 h
  VOC <40 g/l (Kat A/a: 40 g/l (2010))
  Övermålningsbar Ja
  Färg Full matte white
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Kasta innehållet / behållaren i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.

  Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.C(M)IT/MIT (3:1)
  Innehåller biocidprodukter: C(M)IT/MIT (3:1) Innehåller biocidprodukter för bevarande av färgfilmen: IPBC, OIT, diuron (ISO) Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

  Innehåller: 2-oktyl-2Hisotiazol-
  3-on; 5-klor-2-metyl-2Hisotiazol-
  3-one [EG-nr 247-500-7]
  and 2-metyl2H-isotiazol-3-one [EGnr
  220-239-6] (3:1).

  Denna produkt innehåller max 40 g VOC/L. Gräns-
  värdet är 40 g VOC/L (kat. A/c).
 • Produktinfo

  Stallfärg för ett helmatt resultat inomhus.

  Den här vattenburna akrylatfärgen från Hard Head rekommenderas för användning på puts, betong och trä inomhus och är speciellt anpassad för djurstallar, kallager och industrilokaler. Produkten är tillverkad i Sverige och innehåller inga starka lösningsmedel – bra för dig, din familj och miljön!

  Lämplig för de flesta ytor

  Förutom trä, puts och betong går färgen även utmärkt att måla på fin- och grovsågat virke. Det primära appliceringsområdet är väggar men självklart går det att stryka andra ytor, som exempelvis tak.

  Står emot mögel och alger

  För att hålla färgfilmen skyddad från mögel och alger innehåller den här färgen biocider.

  Vattenburen – inga starka lösningsmedel

  Tack vare att färgen är vattenburen innehåller den inga starka lösningsmedel och är därför skonsammare mot både dig och miljön.

  Tips!

  För ett långvarigt resultat bör trärena ytor bör behandlas med utegrund medan äldre mineral-/puts-/betongytor behöver primas.