• Alltid fri frakt till varuhus
 • Fri frakt till ombud från 999.-
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
006535

Märkpennor 3-pk

Art. nr: 006535

 • Permanenta tuschpennor

19 90
15,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.

Köp 2 för 19,90

Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Lagerstatus i varuhus
Se viktig information

 • Specifikation
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  FARA. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

  Innehåller/ Inneholder/ Zawiera/ Sisältö:
  Ethanol, Etanol, Etanoli / Propan-2-ol, Propan-2-oli / 2,2’ -oxybisethanol, 2,2’ -oxietanol, 2,2’-oksydietanol, 2,2`-oksybisetanol, 2,2’ -Oksibisetanoli

  UFI: C23K-X0J3-100W-EMWT
 • Produktinfo

  Tre permanenta tuschpennor (4 mm spets) i tre färger; blå, röd och svart. Pennorna lämpar sig mycket bra för exempelvis namnmärkning av kläder.