• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
006535
Kampanj

Märkpennor 3-pk

Art. nr: 006535

 • Permanenta tuschpennor

9 90
Spara 10.-
7,92 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Gäller t.o.m 2022-01-31 (8 dagar kvar)
Ord. pris 19,90
Produkten kan endast köpas i våra varuhus
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 006535
  Garanti 12 månader
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  Fara. Mycket brandfarlig vätska och ånga. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

  Innehåller/ Inneholder/ Zawiera/Sisältö: etanol, 1-metoksy-2-propanol, benzylalkohol/ alkohol benzylowy
 • Produktinfo

  Tre permanenta tuschpennor (4 mm spets) i tre färger; blå, röd och svart. Pennorna lämpar sig mycket bra för exempelvis namnmärkning av kläder.