Allt för hemmafixare och proffs.
629200

Avfettningsmedel Extreme Nano-Tech

5 l
Art. nr: 629200

299,-
239,20 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Mycket kraftfull kallavfettning som effektivt löser salt, tjära, asfalt, olja och annan svår smuts. Den trögflytande formulan gör att medlet hänger kvar och bearbetar ytan utan att rinna av eller avdunsta.

Produktdata

Artikelnummer 629200
Garanti 1 år
Volym 5 l
Orsakar allvarliga ögonskador.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare… VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.