• Fri frakt till varuhus
 • Öppet köp i 60 dagar
 • 15 000 noga utvalda produkter
500455

Betongfärg

1 kg
Art. nr: 500455

 • Vattenbaserad tvåkomponents
 • Till betongväggar, betonggolv
 • Fuktgenomsläpplig

Produkten har utgått ur sortimentet
Se viktig information

 • Specifikation

  Artikelnummer 500455
  Garanti 12 månader
  Färg Ljusgrå
 • Kundrecensioner
 • Viktig information
  Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation.

  Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…
 • Produktinfo
  Vattenbaserad tvåkomponents epoxifärg och lämplig för t.ex. betongväggar och betonggolv. Vid krav på fuktgenomsläpplighet rekommenderas inte fler än två strykningar. Åtgång: 8m²/kg.