• Fri frakt till varuhus
  • Öppet köp i 30 dagar
  • 15 000 noga utvalda produkter
500456

Betongfärg

4 kg
Art. nr: 500456

  • Vattenbaserad tvåkomponents
  • Till betongväggar, betonggolv
  • Fuktgenomsläpplig

Ord. pris
1299,-
1039,20 exkl. moms. Pris exkl. frakt.
Pris per liter 324,75
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Vattenbaserad tvåkomponents epoxifärg och lämplig för t.ex. betongväggar och betonggolv. Vid krav på fuktgenomsläpplighet rekommenderas inte fler än två strykningar. Åtgång: 8m²/kg.

Artikelnummer 500456
Garanti 12 månader
Färg Ljusgrå
Irriterar huden. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Orsakar allvarlig ögonirritation. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Orsakar allvarliga ögonskador.

Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…