Allt för hemmafixare och proffs.
629104

Dieselmotorrengöring Injector Cleaner

200 ml
Art. nr: 629104

69,90
55,92 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Tar effektivt bort beläggningar som stjäl kraft. En behandling rengör bränslesystem och spridare.

Produktdata

Artikelnummer 629104
Volym 200 ml
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till…