Allt för hemmafixare och proffs.
600516

Motorrengöring Complete System Cleaner

400 ml
Art. nr: 600516

199,-
159,20 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

För rengöring av hela bränslesystemet. Rengör insprutningsmunstycken, förgasare, insugningsventiler, cylindrar och kolvtoppar.

Produktdata

Artikelnummer 600516
Volym 400 ml
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till…