Gå direkt till innehålletGå direkt till sökGå direkt till sök
 • Hämta i varuhus efter 2 timmar
 • Alltid fri frakt till varuhus
 • Fri frakt till ombud från 999,-
 • Öppet köp i 60 dagar
Jula

Vi ställer krav på våra leverantörer

Är det viktigt för dig att personen som producerar din produkt arbetar under goda förhållanden? Bra, det är det för oss också.

Produkterna från Kayoba, Hard Head eller något annat av våra egna varumärken ska uppfylla din och andra Julakunders förväntan. De ska också produceras på ett ansvarsfullt sätt. Vi vill ha koll på hela leverantörskedjan, men det är utmanande att ha koll i alla led när vi inte äger egna fabriker.

Vi köper in de flesta av våra produkter från länder i Asien och Europa. Enligt organisationen Amforis BSCI ligger flera av länderna i riskzon för vad som är okej när det kommer till demokrati, arbetsmiljö och frihet för privatpersoner och företag. Med bland annat Amforis BSCI som grund bedömer vi ett lands risker utifrån inköp och beslutar sedan vad vi kan göra för att minska riskerna. Utifrån det bedömer vi sedan leverantörerna och tar hänsyn till vad de producerar. 

Vi ser att de vanligaste utmaningarna hos våra leverantörer är öppenhet kring:

 • hälsa och säkerhet, 
 • arbetstider, 
 • löner,
 • och arbetsmiljö.

Därför är vi noga med att granska varje inköpsland utifrån bland annat ekonomiska, etiska och mänskliga risker (som en del av vår inköpsstrategi). Med inköpskontor i Kina, Indien, Vietnam, Polen och Sverige finns vi på plats, nära våra leverantörer. Det gör att vi kan skapa ett nära samarbete med en öppen dialog. Framför allt kan vi bygga tillit och se till att de följer Julas uppförandekod.

Vi tror verkligen att tillit och ärlighet kan göra det bättre för våra leverantörers medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.

3 saker vi gör för att påverka våra leverantörer:

 

Julas uppförandekod – vår grund i alla avtal.

När vi går in ett avtal med en ny leverantör säger vi att leverantören ska följa Julas uppförandekod. Julas uppförandekod bygger bland annat på ILO och FN:s Global Compact.

Den tar upp vår syn på:

 • mänskliga rättigheter och arbete,
 • hälsa och säkerhet,
 • miljöskydd,
 • behandling av djur, 
 • och antikorruption.

Den tar till exempel upp:

 • regler kring arbetstider och minimilöner,
 • att barnarbete, tvångsarbete eller diskriminering inte får finnas,
 • och att föreningsfrihet ska gälla.

Julas uppförandekod är en del av avtalet och vi använder den som grund när vi gör våra CSR-revisioner, för att se hur vårt samarbete med leverantören fungerar.  Vad händer om en leverantör inte följer Julas uppförandekod? Då skapar vi tillsammans en handlingsplan med saker som de behöver förbättra och bokar in en uppföljning för att se hur deras arbete går. Vi vill alltid ge leverantören en chans att bli bättre. Som en sista väg, om leverantören inte ändrar sig, byter vi till en annan leverantör. 

 

CSR-revisioner – besök på plats som gör skillnad.

För att säkerställa att våra leverantörer följer Julas uppförandekod besöker vi dem regelbundet. Vi gör båda egna CSR-revisioner med egen certifierad personal och tar ibland hjälp av externa ackrediterade tredjepartsorgan. 

Under ett besök går vi runt i fabriken för att bland annat se över arbetsmiljön och säkerheten. Om det finns lager, matsalar eller bostäder går vi även dit. Vi pratar både med chefer och medarbetare för att försöka få en så bra bild som möjligt av arbetsplatsen. Vi går också igenom dokument som anställningslistor, tidrapporter och licenser. Om vi upptäcker saker som inte följer Julas uppförandekod skapar vi en handlingsplan tillsammans med leverantören och bokar in en uppföljning.  

På sidan 22 i vår hållbarhetsredovisning kan du fördjupa dig i hur våra CSR-revisioner går till.

 

Visselblåsarsystem – säg till när något är fel.

Det ska vara tryggt att berätta när något inte står rätt till på sin arbetsplats. Med vårt visselblåsarsystem kan våra leverantörers anställda anmäla händelser som går emot Julas uppförandekod. Alla anmälningar är anonyma och går inte att koppla ihop med personen som anmält. På så sätt hoppas vi att fler våga berätta om eventuella missförhållanden och orättvisor på sin arbetsplats. Systemet finns även tillgängligt för våra medarbetare.