Allt för hemmafixare och proffs.
600525

Partikelfilterrengöring Diesel P-filter Cleaner

200 ml
Art. nr: 600525

129,-
103,20 Exkl. moms
Produkten kan endast köpas i våra varuhus

Kolla in våra varuhus

Se viktig information

Hjälper till att avlägsna sotavlagringar som fastnar i dieseldrivna bilars partikelfilter. Detta är extra viktigt att göra på bilar som utsätts för många start/stopp och inte kommer upp i tillräckligt långvarig hög arbetstemperatur (250 °C i 30 min) för att sotet ska brännas ur spontant. En flaska räcker till ca 50-60 l diesel.

Produktdata

Artikelnummer 600525
Garanti 1 år
Volym 200 ml
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Framkalla INTE kräkning. Innehållet/behållaren lämnas till…

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.